Specialiteter & tjänster


En av Capio Läkargruppens stora fördelar är att all kompetens finns samlad under ett och samma tak. Att konsultera en annan läkare kan vara så enkelt som att titta in i rummet mittemot. Det gör vården effektivare, både för oss som vårdgivare och för våra patienter.

Capio Läkargruppen står för specialistvård med omtanke. Det innebär hög yrkesmässig kompetens och mänsklig värme. Det innebär också modern teknisk utrustning och en trevlig avspänd atmosfär, vilket betyder en hel del för tillfrisknandet. Vi lägger därför stor vikt vid den miljö som patienter och personal vistas i.