Företagshälsovård


Hälsa

För många innebär hälsa att inte bara vara frisk utan också att känna sig tillfreds med sig själv och sitt liv. Det är inte bara arbetsmiljön som påverkar vår hälsa utan även hur vi lever. Vi kan påverka vår hälsa genom att skaffa oss goda levnadsvanor, t ex genom att motionera, äta rätt och sova bra m m.

Friskvård är det vi gör för att undvika sjukdomar och må bättre. Fler och fler arbetsgivare erbjuder sina anställda olika typer av hälsoinsatser, massage, kostråd, motion m m. Sådana investeringar är ofta lönsamma - både för individen själv och för arbetsgivaren.

Kurant Access erbjuder hälsoundersökningar, frisk- och stressprofiler, funktionsbedömning, rökavvänjning, viktminskning, föreläsning om hälsa, sömn, alkohol & droger m m.

Läs mer om våra erbjudanden genom att klicka på länkarna nedan.

Hälsoundersökning sköterska
Hälsoundersökning läkare/sköterska 
Medicinska kontroller 
Stressprofil 
Sluta röka 
Alkohol & droger 
Hälsa & sömn
Kost & Motion 
Viktminskning