Om oss

Välkommen till Capio Läkargruppen
- det lilla sjukhuset med det stora engagemanget

I våra lokaler på Hamnplan vid Svartån i centrala Örebro erbjuder vi specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet, vårdkvalitet, personlig service, lättillgänglighet och personlig kontakt mellan läkare och patienter. Vår verksamhet är i huvudsak inriktad på dagkirurgi, men vi erbjuder även sluten vård.

Capio Läkargruppens verksamhet ska präglas av: 

  • Hög kvalitet
  • God omvårdnad
  • Respekt och integritet.

Genom att kombinera hög kompetens, personlig omvårdnad, hög servicegrad och trevlig miljö ger vi den vård som en patient behöver för att tillfriskna och som hon har rätt att kräva av sin vårdgivare. Hos oss finns en samlad bred kompetens som möjliggör ett stort utbud av vårdtjänster och effektiv vård.

Med Kurant Access erbjuder vi företagshälsovård och sjukvård vilket betyder att vi arbetar både förebyggande, vårdande och rehabiliterande. Vårt syfte är att erbjuda skräddarsydda lösningar inom arbetsmiljö, hälsa och sjukvård för att skapa friska och attraktiva arbetsplatser.

Till privatpersoner erbjuder vi möjligheten att söka oss antingen inom ramen för den offentligt subventionerade vården eller som privatbetalande. Genom vårt avtal med landstinget i Örebro kan vi erbjuda länsinvånarna samma villkor och regler som den offentligt bedrivna vården. Patientavgifter, prioriteringar och regelverk är de samma. För dig som vill söka oss utanför de offentliga regelverken erbjuder vi snabb tillgänglig sjukvård, helt egenfinansierat. 

Vi samarbetar även med samtliga försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkringar till företag och privatpersoner. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.